top of page

מדיניות פרטיות לאתר Hibuki.store

אטמוספרה מ.ע 313738478 ("מפעילת האתר" ו/או "החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת: www.hibuki.store (״האתר״), האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.

 1. המידע הנאסף באתר:

  1. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הרוכש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת האתר). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או שימושך באתר נאסף על ידי האתר.

  2. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי באתר.

  3. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.

  4. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת  )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר אמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
    

 2. שימוש במידע הנאסף באתר:

  1. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

   1. לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

   2. להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

   3. לספק ו/או להציע לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

   4. תפעולו התקין של האתר;

   5. לנתח את המידע ולנהל את האתר באופן תקין;

   6. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

   7. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;

   8. ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספקים;

   9. לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורכים מעת לעת.
     

 3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:

  1. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם ו/או נותני שירותים בהם התעניינת אשר להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר ואך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

  2. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

   2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר, הפעלתו ולשימוש בו;

   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו אשר תחייב חשיפת הפרטים;

   5. אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

   6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

   7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

   8. לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר  עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;

  3. כמו כן, האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיהם העסקיים ונותני שירותים.

  4. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

   1. לפתח ולתחזק את האתר;

   2. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

   3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים; 

   4. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש  ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
     

 4. אבטחת מידע:

  1. האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.

  2. לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
    

 5. זכות גישה למידע הנאסף באתר:

  1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 () למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.

  2. כמו כן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש.

  3. פנייה בבקשה כאמור לעיל תישלח לאתר  באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות.
    

 6. שינויים במדיניות הפרטיות:

  1. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.

  2. האתר ממליץ למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלהם.
    

 7. צרו קשר:

  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

 

כתובת: בית 86, ישוב שני לבנה;

טלפון: 054-2552161;

דוא"ל: info.hibuki@gmail.com

 

עדכון אחרון: פברואר 2024

bottom of page